BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 523- Përgjegjës Sektori -Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sporteve

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 523-471 njoftim fituesi (1)