BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 545-Përgjegjës Sektori – Sektori i parandalimit dhe Mbulimit te Terrenit

PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR 545-493 verifikim paraprak LP (1)