BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN  530-Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Territorit per Rindertimin

PER  ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR 530-478 verifikim final LP (1)