BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 544- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente,

PER ME TEPER KLIKO BASHKENGJITUR 544-492 verifikim paraprak LP (1)