BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Petrele,

PER ME TEPRE KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 540-488 verifikim paraprak LP (1)