BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZIONIN Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Baldushk

PER ME TEPER KLIKO NE LINKU BASHKENGJITUR 541-489 verifikim paraprak LP (3)