BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Zall Herr,

PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR 527-475 verifikim final LP (1)