BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin

per me teper gjeni linkun bashkengjitur 535-483 verifikim paraprak LP