BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Përgjegjës Sektori – Sektori i Menaxhimit te Qendrave te Informacionit,

per me teper klikoni linkun bashkengjitur 529-477 verifikim paraprak LP