BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Territorit per Rindertimin

per me teper klikoni linkun bashkengjitur 530-478 verifikim paraprak LP