BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 489- Specialist -Sektori i Keshillimit te Karrieres,Drejtoria e Nxitjes se Punësimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adelajda Demo          2. Aida Bushi              3. Aida Caushi
4. Albana Dafku            5. Aleksandër Elezi     6. Ana Suli

 1. Anjeza Nisi            8. Argen Skenderi            9. Arjanita Maja
  10. Arta Mena             11. Blerina Kanini       12. Elis Tora
  13. Elvira Dollamaja   14. Erisa Aliaj              15. Esmeralda Vefa
  16. Esteri Beqirj          17. Eva zeneli              18. Everaldo Toska
  19. Fellenxa Uku         20. Franceska Muca    21. Gerti Ndrio
  22. Gjergj Totozani     23. Griselda Boce       24. Ilirda Çobani
  25. Ilirjana Deda         26. Irisa Bardhi           27. Joana Muaj
  28. Jonida Lama          29. Kamela Cela          30. Kletias Bilaj
  31. Kostanca Kasapi   32. Lindita Koca         33. Majlinda Hysenlliu
  34. Malvina Dishi        35. Melisa Ulqinaku    36. Migena Kycyku
  37. Mirselda Kile        38. Ornela Beqiri         39. Qazim Fucija
  40. Rozana Malo         41. Sibora Kruja          42. Suela Alla
  43. Xhoi Bleta             44. Zegjine Kurti

  A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane