BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aleksandër Elezi     2. Alesia Zenuni
3. Anxhela Petriti        4. Bibe Tota
5. Bido Memajdini      6. Donika Uka
7. Dritan Thomaraj      8. Erilda Troksi
9. Esmeralda Vefa       10. Esteri Beqirj
11. Fatjona Gjuzi         12. Gerti Ndrio
13. Griselda Boce       14. Hajdër Koxha
15. Ilirda Çobani         16. Irisa Bardhi
17. Irma Tabaku          18. Jurgen Mecaj
19. Kejda Tarja            20. Klodiana Brati
21. Klorida Sina          22. Marsela Caka
23. Migena Kycyku    24. Mirselda Kile
25. Mishel Ninga         26. Nertila Hodo
27. Rozeta Buna         28. Sonja Gjyli
29. Suela Alla              30. Valbona Dimni
31. Zegjine Kurti

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/12/2019 ora 14.00 bashkia Tirane