BASHKIA TIRANË – SHPALLJA E FITUESIT

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 482-Specialist – Keshilli Bashkiak, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adelajda Demo       2. Albana Cela
3. Albana Neza            4. Aleksandër Elezi

 1. Alesia Zenuni 6. Amanda Selgjeka
  7. Anika Gjini 8. Anjeza Nisi
  9. Arjanita Maja 10. Athina Priftanji
  11. Blerina Kanini       12. Dean Celaj
  13. Dorjana Kullolli    14. Driola Gruda
  15. Elis Tora                16. Erato Sinani
  17. Erilda Troksi          18. Erjona Reci
  19. Ernilda Qafa         20. Esmeralda Vefa
  21. Esteri Beqirj          22. Floriana Doci
  23. Gerti Ndrio           24. Gjergj Totozani
  25. Griselda Boce       26. Ingrid Mecalla
  27. Irisa Bardhi           28. Jona Sulaj
  29. Jonida Lama          30. Jurgen Jaupaj
  31. Klajdi Farrici         32. Klementin Syla
  33. Kletias Bilaj          34. Klorida Sina
  35. Lorena Manjani     36. Migena Kycyku
  37. Nertila Hodo         38. Suela Alla
  39. Zegjine Kurti
 2. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane
  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 03/12/2019 ora 14.00 bashkia Tirane