BASHKIA TIRANE REZULTATET PERFUNDIMTARE

BASHKIA TIRANE REZULTATET PERFUNDIMTARE

PER POZICIONIN 520-Specialist -Sektori i Integrimit Europian, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja , Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvilimit Ekonomik

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet përfundimtare 520