Bashkia Tiranë, Rezultatet paraprake

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 130-Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11, Kategoria IV-a

Kandidatët fitues janë:

1. Albulena Tamo

2. Beklie Koltraka

3. Delinda Muçollari

4. Doljana Velia

5. Drilona Sylaj

6. Elda Disha

7. Elda Morina

8. Erjola Lame

9. Eva Fera

10. Fabjola Ahmeti

11. Flaura Mersini

12. Flogert Muça

13. Iris Erebara

14. Krista Shehaj

15. Luisa Keta

16. Megi Bajziti

17. Melisa Rusi

18. Mereme Sina

19. Romir Islamaj

20. Samuel Dogjani

21. Zerina Tamo