BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

PER POZICIONIN . 548- Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Lagje nr. 14

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 548-496 verifikim final LP (1)