BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 539-Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 539-487 verifikim final LP (1)