BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 522- Specialist per Urbanistiken

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 522-470 rezultate paraprake (1)