Bashkia Tiranë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

  • 1. 559- Specialist – Sektori GIS, Drejtoria e te Dhenave, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 559-507 verifikim final