BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 548- Specialist – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 548-495 verifikim paraprak LP (1)