BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Per pozicionin:

  1. . 563- Specialist – Zyra e Informimit Qytetar, Lagje Nr.13 Bashkia Tirane – Kategoria: IV-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 563-512 verifikim paraprak LP