BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 534-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin,
Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme e
Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 534-482 rezultate Paraprake (1)