BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 517-Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Zall-Bastar

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 517-465 njoftim fituesi