BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 553- Specialist per Urbanistiken – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Petrele

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 553-501 verifikim LP