BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 551- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Aktiviteteve, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese,Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 551-499 verifikim LP