BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 1. 539-Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet e verifikimit