BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

1. 538- Përgjegjës Sektori – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA-ve dhe Emergjencave Civile PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet e verifikimit 3