BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN

550- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia
Administrative Zall-Herr,
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet e verifikimit paraprak