BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 542-Specialist – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet e verifikimi1