BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 538- Përgjegjës Sektori – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 538-486 verifikim final LP (1)