BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 533- Pergjegjes Sektori – Sektori i Buxhetit Per Rindertimin, Drejtoria e Buxhetit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINUK BASHKENGJITUR 533-481 verifikim final (3)