BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 546-Drejtor -Drejtoria Rindertimit te Sherbimeve Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 546-494 verifikim paraprak (1)