BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 532- Përgjegjës Sektori – Sektori i Zhvillimit te Programeve Rinore, Drejtoria e Rinise

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 532-480 verifikim final (1)