BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 535-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 535-483 verifikim final (1)