BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 534-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin, Drejtoria e Projekteve Strategjike

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR

534-482 verifikim final