BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 545-Përgjegjës Sektori – Sektori i parandalimit dhe Mbulimit te Terrenit

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 545-493 verifikim paraprak (1)