BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 544- Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 544-492 verifikim paraprak (1)