BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 542-Specialist – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR 542-490 verifikim paraprak (1)