BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 522- Specialist per Urbanistiken – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Peze

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 522-470 njoftim Fituesi (1)