BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 541-Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Baldushk

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 541-483 verifikim Paraprak (1)