BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 536-Pergjegjes Sektori – Sektori I Menaxhimit te Emergjences ne Objektet
ne Bashkepronesi

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 536-484 verifikim final LP (1)