BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 540-Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Petrele

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 540-488 verifikim paraprak (1)