BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 539-Pergjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 539-487 verifikim paraprak (1)