BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 538- Përgjegjës Sektori – Sektori i Demshperblimeve, Drejtoria e Rindertimit te Emergjencave Civile,

Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA-ve dhe Emergjencave Civile,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 538-486 verifikim paraprak (1)