BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 1. 543-Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike,Bashkia Tiranë

PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR 543-491 verifikim LP (1)