BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

LISTA E PJESMARRESVE NË INTERVISTEN ME GOJË PER INSPEKTOR NË POLICINE BASHKIAKE

Intervista me gojë do te zhvillohet pranë Policisë Bashkiake ne datën 15.05.2024 sipas orarit te përcaktuar me poshtë.

Nr. Emër Mbiemër                 Orari

1 Anaida    Hysa                       09:00

2 Sokol      Josifi                       09:00

3 Thanas   Zereci                      09:00

4 Irald       Dervishaj                09:00

5 Albana   Qurdukaj                 09:00

6 Gazmend  Kadriaj                  09:00

7 Armando   Malka                   09:00