BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

LISTA E PJESMARRESVE NE TESTIMIN PËR INSPEKTOR NË POLICINË BASHKIAKE
Testimi me shkrim do te zhvillohet në datën 02.05.2024 në ambjentet e Bashkisë Tirane, ora 10.00
Nr Emër Mbiemër
1 Albana Qurdukaj
2 Anaida Hysa
3 Arnando Malka
4 Gazmend Kadriaj
5 Irald Dervishaj
6 Klaudja Çollaku
7 Sokol Josifi
8 Thanas Zereci