BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 141- Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve, Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria: IV-a

Kandidati e kualifikuar janë:

1. Afrim Naksi           19. Erind Vuka           37. Rei Kalesha

2. Afrim Mera            20. Ermana Balla      38. Rozana Cenaliu

3. Alida Kalemaj        21. ernilda kalemi    39. Sara Qesari

4. Alketa Meci             22. Etleva Starova    40. Silva Ndoca

5. Alketa Pashaj          23. fatjon vrioni       41. Vilma Zaçe

6. Alvisa Toska           24. Fatlino Suli

7. Anisa Boka              25. Fiorda Skifteri

8. Anxhela Tafa          26. Gisela Luzi

9. Arjan Gusho           27. Gisela Cela

10. Arnolsi Daci         28. Hasan Golli

11. Artjon Axhami     29. Irida Mançellari

12. Danjela Derja        30. Joana Abazi

13. Dea Ballkameni    31. Joneda Ndoni

14. Elona Shatri          32. Ledina Gapi

15. Elvis Lelaj             33. Marsida Bregu

16. Endri Ndoci         34. Marsida Liço

17. Enxhi Hoxha      35. Melina Qirjaj

18. Ergi Petanaj        36. Redona Bregu

Testimi do të zhvillohet më datë 22/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 139- Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Alida Kalemaj

2. Ernilda Kalemi

3. Fatlino Suli

4. Manjola Bunguri

5. Marsida Liço

6. Matea Bregasi

7. Mynyre Bali

Testimi do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/04/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 146- Përgjegjës Sektori, Sektori i Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

  • 147- Përgjegjës Sektori,Sektori i Prokurimit të Objekteve Publike,Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.