BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 537- Specialist – Sektori i AMTP-VE dhe Titujve te Ngjashem

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 537-485 verifikim final LP (1)