BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 533- Pergjegjes Sektori – Sektori i Buxhetit Per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 533-481 verifikim paraprak ngritje (3)